Het doel van de vereniging

Het doel van de vereniging

De vereniging "Les Amis du Château de Bourscheid" asbl werd opgericht in 1972.

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het behoud, verbetering, restauratie en toeristisch exploitatie van de verwoeste kasteel van Bourscheid en bescherming van de omliggende dorpen.

Daarnaast is de club verantwoordelijk voor alle toeristische, culturele, historische, archeologische, geografische en folkloristische activiteiten op het grondgebied van de voormalige burgemeester van Bourscheid.