Events

Programme culturel 2019

29 mai Inauguration officielle  
29 mai - 24 juin Exposition de tableaux Margot Reding-Schroeder
2 juin

Concert d'honneur UGDA

30ième Anniversaire Chanterelle

Org. Chanterelle Bourscheid
22 juin

Fête Nationale

Visite de Leurs Altesses Royales

Fête populaire

Commune de Bourscheid
29 juin Concert Cojellico's Jangen
4 juillet Concert & Nocturne Schierener Musek
6 juillet Concert "Castle On Fire" Programme Heavy Metal
11 juillet Concert & Nocturne Big Band Opus 78
14 juillet

Opérette en plein air

"De Scholdschäin"

Yannchen Hoffmann &

Carlo Hartmann

18 juillet Concert & Nocturne Feelener Musek
20 juillet Conférence 50 Joer Moundlandung
25 juillet Concert & Nocturne Crazy Cube
27 juillet Concert Forum Flûte et Piano
1 août Concert & Nocturne Spitzenfelder
9-10-14-15-16 août

Théâtre en plein air

D'Fra ouni Gesiicht

Org. Fuusslee asbl
20 sept. - 6 oct. Exposition de tableaux Agathe Nesen
6 octobre Cabaret "Autopsy" Michèle Turpel
12 octobre Concert Ad Libitum
19 & 20 octobre Schlassmaart Org. Les Amis du Château a.s.b.l.
31 octobre Krimi Diner Org. Les Amis du Château a.s.b.l.

 

29 mai - 24 juin 2019

2 juin 2019

22 juin 2019

29 juin 2019

Programm:  Erënnerungen

D'Jangen waren frou mam Amélie a mam Wirsch. Nieft all deene sympatheschen, gelungenen, schéinen a manner gelongenen Dammen hunn d'Jangen och en Häerz fir dat männlecht Geschlecht. Am neie Programm geet et ënnert anerem ëm Männersuergen am Alldag. Et geet ëm de Litty. Et geet ëm de Moltonaso. Et geet ëm eng vergaangen, schéin Zäit. Et geet ëm Erënnerungen.

www.jangen.lu

4 juillet 2019

6 juillet 2019

11 juillet 2019

14 juillet 2019

18 juillet 2019

9-10-14-15 & 16 août 2019

6 octobre 2019

19 & 20 octobre 2019